อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคในผู้สูงอายุ

อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคในผู้สูงอายุ

โรคในผู้สูงอายุเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญสำหรับผู้ที่เริ่มเข้าสู่วัยชรา จะดีกว่าไหมหากเราสามารถรู้ถึงสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดโรคกับกลุ่มผู้คนในวัยสูงอายุ เพื่อที่เราจะได้สามารถหาวิธีช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ที่มักเกิดกับญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรา เพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายชีวิตได้อย่างมีความสุข

ปัจจัยภายในร่างกายอะไรบ้างที่สามารถก่อให้เกิดโรคในผู้สูงอายุได้

แน่นอนว่าการเกิดโรคในผู้สูงอายุนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาเองเฉย ๆ หรือไม่ได้อยู่ดี ๆ ก็เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุ โรคที่เกิดกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัย โดยเฉพาะปัจจัยภายในร่างกาย จะมีอะไรกันบ้างนั้นไปหาคำตอบกันได้เลย

1.การเปลี่ยนแปลงของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย

การที่มีอายุเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีนั้นส่งผลให้ความสามารถในการทำงานของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกายมีโอกาสเสื่อมถอย และลดประสิทธิภาพลงได้เมื่อเทียบกับในช่วงวัยที่อายุน้อยกว่า 60 ปี โดยส่วนใหญ่คนเราจะเริ่มสังเกตถึงความเสื่อมถอยของร่างกายได้เมื่อเริ่มเข้าสู่ช่วงวัย 30 ปีขึ้นไป เช่น อาการเจ็บปวดตามข้อเข่า กระดูก หลัง เป็นต้น

2.ภูมิคุ้มกันลดลง

การที่เซลล์ในร่างกายเริ่มมีประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างปกติลดลง ก็ส่งผลโดยตรงต่อภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ของร่างกาย ทำให้ร่างกายเกิดภาวะอ่อนแอและเสี่ยงต่อการเกิดโรคในผู้สูงอายุได้ง่ายมากขึ้น เพราะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายคนเรามีหน้าที่คอยสกัดกั้น ป้องกันเชื้อโรคต่าง ๆ ที่จะเข้าสู่ร่างกายเพื่อก่อให้เกิดโรคได้ ดังนั้นแน่นอนว่าคงจะไม่ดีแน่หากผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันที่ลดลง

3.ฮอร์โมนร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลโดยตรงต่อร่างกาย

นอกจากนี้ การที่อายุเพิ่มมากขึ้น ฮอร์โมนที่มีส่วนช่วยให้ร่างกายทำงานได้ปกติก็อาจจะมีแนวโน้มลดลงหรือหมดไป ยิ่งส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น ฮอร์โมนเพศ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในช่วงวัยทอง เพราะการที่ฮอร์โมนเพศหมดไปส่งผลโดยตรงต่อการสร้างความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อ และส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเองให้เป็นปกติ เป็นต้น

ปัจจัยภายนอกร่างกายอะไรบ้างที่สามารถก่อให้เกิดโรคในผู้สูงอายุได้

นอกจากปัจจัยภายในร่างกายแล้ว ยังมีปัจจัยภายนอกร่างกายที่สามารถส่งผลให้ร่างกายของผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้อีกด้วย จะมีปัจจัยภายนอกที่สำคัญอะไรบ้างนั้นไปดูกันได้เลย

1.พฤติกรรมการใช้ชีวิตในแต่ละวัน

พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมในแต่ละวันของการดำเนินชีวิต เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ หรือการรับประทานอาหารซ้ำซากจำเจ อาหารขยะ และการขาดการออกกำลังกาย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่สำคัญที่ส่งผลให้ร่างกายของคนเราเมื่อเข้าสู่วัยชราเกิดภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในผู้สูงอายุหลาย ๆ โรค

2.สภาพแวดล้อม

การดำรงชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น ในสถานที่อยู่อาศัย ที่ทำงานที่ต้องสัมผัสกับมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยภายนอกร่างกายที่สำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อโอกาสในการเกิดโรคต่าง ๆ ในวัยผู้สูงอายุ ยกตัวอย่างเช่น หากเราอาศัยในพื้นที่หรือบริเวณที่มีฝุ่นควันในปริมาณมากอยู่ตลอดเวลา เราก็จะมีภาวะเสี่ยงต่อการสะสมฝุ่นควันเหล่านี้ในร่างกาย และอาจจะมีโอกาสเกิดโรคต่าง ๆ ตามมา เช่น โรคมะเร็งปอด เป็นต้น

เมื่อเราทราบกันถึงสาเหตุทั้งปัจจัยภายในและภายนอกร่างกายที่อาจจะมีโอกาสทำให้ร่างกายของผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการเป็นโรคในผู้สูงอายุได้แล้วนั้น สิ่งที่เราควรจะต้องทำคือการหาวิธีป้องกันไม่ให้ปัจจัยดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้นกับตัวเราหรือคนรอบข้าง เพื่อเป็นการช่วยป้องกันการเกิดโรคเมื่อต้องเข้าสู่วัยชราได้แต่เนิ่น ๆ

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Scroll to Top