โรคในผู้สูงอายุ

อายุมากแล้ว สามารถป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้หรือไม่

โรคอัลไซเมอร์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม...

โรคอ้วนในผู้สูงอายุ ภัยเงียบที่ไม่ควรประมาท

โรคอ้วนไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้สูงอายุไม่สบายตัวเท่านั้น แต่ยังเสี่ยงต่อโรคอื่น ๆ ที่ร้ายแรงกว่า ดังนั้น...

3 โรคในผู้สูงอายุร้ายแรง ที่อาจเกิดขึ้นได้กับผู้สูงอายุใกล้ตัวคุณ

3 โรคในผู้สูงอายุที่มีความร้ายแรงและอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนใกล้ตัวคุณมีอะไรบ้าง และแนวทางการดูแลผู้สูงอายุกรณีเป็นโรคร้ายแรงควรทำอย่างไรได้บ้าง...

3 โรคในผู้สูงอายุที่ควรรู้ทันเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น

3 โรคสำคัญที่ผู้สูงอายุมักเป็นกันส่วนใหญ่มีอะไรบ้าง และทำอย่างไรถึงจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคในผู้สูงอายุได้...

อะไรเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคในผู้สูงอายุ

รู้หรือไม่อะไรคือสาเหตุ ปัจจัยสำคัญทั้งภายในและภายนอกร่างกายที่อาจจะส่งผลให้สามารถเกิดโรคในผู้สูงอายุได้...

5 วิธีช่วยป้องกันการเกิดโรคในผู้สูงอายุ

ปัญหาสุขภาพร่างกายที่เกิดกับผู้สูงอายุมีด้านใดบ้าง และแนะนำ 5 วิธีการช่วยให้ลูกหลานสามารถป้องกันการเกิดโรคในผู้สูงอายุได้...
Scroll to Top