สุขภาพจิตผู้สูงอายุ

แนะนำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ดีต่อจิตใจและร่างกาย

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อโรคด้านจิตใจ เป็นผลมาจากร่างกายที่ไม่เหมือนเดิม แต่การทำกิจกรรมดี ๆ จะช่วยให้สุขภาพจิตของผู้สูงอายุมีภูมิคุ้มกันที่ดีได้...

5 เหตุผล ทำไมต้องคอยดูแลสุขภาพจิตผู้สูงอายุให้ดีอยู่เสมอ

เราจะสามารถสังเกตได้อย่างไรบ้างว่าสุขภาพจิตผู้สูงอายุในครอบครัวดีหรือไม่ และ 5 เหตุผลที่ว่าทำไมการดูแลสุขภาพจิตของผู้สูงอายุให้ดีอยู่เสมอจึงสำคัญ...

How to ทำอย่างไรให้ผู้สูงอายุใส่ใจให้ความสำคัญกับการดูแลตัวเอง

เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยของผู้สูงอายุ เรื่องใดบ้างที่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไป และในฐานะคนในครอบครัวเดียวกัน...

สุขภาพจิตผู้สูงอายุที่ไม่ดี ส่งผลเสียต่อคนในครอบครัวได้มากกว่าที่คุณคิด

สุขภาพจิตผู้สูงอายุสำคัญอย่างไร ทำไมคนในครอบครัวจึงควรให้ความใส่ใจไม่ควรมองข้าม หากละเลยไม่ให้ความสำคัญจะส่งผลเสียอย่างไรได้บ้าง...

4 วิธีป้องกันไม่ให้สุขภาพจิตผู้สูงอายุแย่ลง

หลายสาเหตุที่ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตแย่ลงในช่วงวัยเกษียณ และ 4 วิธีที่จะช่วยป้องกันไม่ให้สุขภาพจิตผู้สูงอายุแย่ลงจนส่งผลเสีย...
Scroll to Top